Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966631
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa » Numeracja nieruchomości obrazek Wersja do druku

Numeracja nieruchomości

Nadawanie numeracji dla nieruchomości dokonuje się na wniosek osób zainteresowanych (właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych ).

Numer nadaje się na nieruchomość nie zabudowaną lub zabudowaną. Wniosek oraz załączniki do wniosku o nadanie numeru są wolne od opłat skarbowych.

 

Wniosek powinien zawierać:

·        opis nieruchomości, położenie z oznaczeniem ulicy, obrębu, arkusza mapy i numeru działki.

Do wniosku należy dołączyć:

·        dokument stwierdzający oddanie budynku do użytku (wydany przez organ budowlany), w przypadku nieruchomości zabudowanej,

·        mapę sytuacyjno - wysokościową z zaznaczonym wejściem do budynku

·        dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów)

..

Wnioski z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta (ul. 7-mej Dywizji 14, pokój numer 9 - I piętro)

Termin załatwienia podania - bez zbędnej zwłoki.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa ul. 7-mej Dywizji 14, pokój Nr 5, I piętro – tel. 6464422.

Podstawa prawna:

·        Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku (tekst jednolity - Dz. U. Nr 100 z 2000 roku poz. 1086 z późn. zm.)

·        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 roku w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 243 poz. 2432)


Informację przygotowała
Aniela Prorok

Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-17 14:52:21, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-17 14:53:01, Ostatnia zmiana: 2007-01-17 14:58:15, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2820