Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968952
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Gospodarki Gruntami, Nieruchomości i Rolnictwa » Sprzedaż gruntu zabudowanego garażem obrazek Wersja do druku

Sprzedaż gruntu zabudowanego garażem

Garaże, wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę, których położenie w chwili złożenia wniosku jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta, mogą być na wniosek dzierżawcy lub najemcy sprzedane wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, na którym się znajdują w drodze pierwszeństwa w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy (dzierżawcy).

Wniosek oraz załączniki do wniosku o sprzedaż są wolne od opłat skarbowych.

Osoba zainteresowana kupnem nieruchomości powinna złożyć wniosek, do którego należy dołączyć aktualną umowę najmu lub dzierżawy oraz decyzję, pozwolenie na budowę.

W przypadku pozytywnej opinii co do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tut. Urząd wzywa stronę do uiszczenia zaliczki w kwocie 1.000,-zł w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (podział, wycena).

Cenę zbycia nieruchomości ustala się na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Lubań w Biurze Obsługi Interesanta (ul. 7-mej Dywizji 14, pokój numer 9 - I piętro)

Termin załatwienia podania - 40 dni od daty wpływu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Lubań w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i  Rolnictwa ul. 7-mej Dywizji 14, pokój Nr 5, I piętro - tel. 6464422.

Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

·        Uchwała Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań. ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 34, poz. 884 z późn. zm.)

Informcję przygotowała
Aniela Prorok


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2007-01-17 14:51:15, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2007-01-17 14:51:41, Ostatnia zmiana: 2007-01-17 14:59:01, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3047