Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968749
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » V kadencja » Rok 2006 » Sesja IV z 19 grudnia (Uchwały od Nr 9 do Nr 20)

Artykuły
  Uchwała Nr IV /20 /2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Lubań w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubań obowiązku utrzymania gr
  Uchwała Nr IV/19/ 2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia w sprawie : upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta Lubań do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta Lubań
  Uchwała nr IV / 18 / 2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok.
  Uchwała Nr IV /17 /2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr V/67/2003 w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego.
  Uchwała Nr IV/16/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 r.w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Uchwała Nr IV/15/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr IV/14/ 2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXIV/194/200 Rady Miasta Lubania z dnia 19 września 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
  Uchwała Nr IV /13 /2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Miasta Lubań.
  Uchwała Nr IV / 12 /2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 r w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań.
  Uchwała Nr IV / 11/ 2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Lubań.
  Uchwała Nr IV / 10 /2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 3 w Lubaniu z listy wyborczej nr 5 KW Platforma Obywatelska RP utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań
  Uchwała Nr IV / 9 /2006 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 2 w Lubaniu z listy wyborczej nr 5 KW Platforma Obywatelska RP utworzonej dla wyboru Rady Miasta Lubań