Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966076
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2003 » Sesja VIII z 22 kwietnia obrazek Wersja do druku

 

Protokół nr VIII/8/2003/4

sesji Rady Miasta Lubań

odbytej w dniu 22 kwietnia 2003 roku

 

 

godz. rozpoczęcia : 16.00                                                                 zakończenia: 16.20

 

Otwarcia sesji dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych , przy  którym  może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W VI II sesji uczestniczyło 21 radnych w/g załączonej listy obecności ( usprawiedliwiona nieobecność pani Grażyny Chromy)  oraz:

-          pan Henryk Rogacki   -  Zastępca Burmistrza Miasta ,

-          przedstawiciele telewizji lokalnej.

 

Sekretarzem obrad został pan  Mieczysław Iwanow.

 

Obrady sesji , zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 kwietnia 2003 roku, poświęcone były podjęciu uchwały w sprawie: 

 

utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

Uzasadnienie  projektu uchwały przedstawił  pan Henryk Rogacki – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań. Zgodnie z ustawą – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP oraz ustawą o referendum ogólnokrajowym-  rada gminy na wniosek wójta lub burmistrza tworzy odrębne obwody głosowania, ustala ich numery granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Utworzenie tych obwodów następuje najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Biorąc pod uwagę fakt, że termin referendum zostanie uchwalony na posiedzeniu Sejmu w dniu 17 kwietnia 2003 roku i czas jego trwania może być ustanowiony na 7 i 8 czerwca 2003 roku , terminem zachowującym wymagany okres wyprzedzenia 45 dni , jest 22 kwietnia 2003 roku.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący RM – poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

 

W komunikatach Przewodniczący RM pan Marian Kwolik  przypomniał o terminie składania oświadczeń majątkowych , który upływa 30 kwietnia 2003 roku.

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad VI II  sesji Rady Miasta Lubań.

Prowadzący obrady

prot. Joanna M. Temborowska

 

 


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-11-16 10:14:48, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-11-16 10:15:23, Ostatnia zmiana: 2006-11-16 10:15:23, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2437