Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966646
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Rada Miasta Lubań » Protokoły z sesji Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Sesje z roku 2004 » Sesja XXII z 7 maja 2004 obrazek Wersja do druku

Protokół Nr XXII/22/2004/5

sesji Rady Miasta  Lubań

z dnia 7 maja 2004 roku

 

 

godz.rozpoczęcia:14:30                                              zakończenia: 15:20

 

 

Otwarcia sesji, zwołanej na podstawie  20 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza  Miasta Lubań  z dnia 4 maja 2004, dokonał pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta.

Na  podstawie  listy  obecności  stwierdził quorum radnych, przy  którym  może obradować  i podejmować prawomocne uchwały Rada Miasta.

 

W XXII sesji uczestniczyło 20 radnych w/g załączonej listy obecności (nieobecny pan Arkadiusz Słowiński) oraz:

pan Konrad Rowiński - Burmistrz Miasta ,

pan Henryk Rogacki - Zastępca Burmistrza Miasta,

pan Wiesław Wydra - Zastępca Burmistrza Miasta,

pan Marian Zwierzański - Skarbnik Miasta,

przedstawiciele prasy.

 

Sekretarzem obrad  został pan Zygmunt Duziak.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2004 rok.

 

Ad. 2

         

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – problem konieczności dokonania zmian w budżecie miasta sygnalizowany był na ostatniej sesji Rady Miasta. Wybrano rozwiązanie, które przedstawiono radnym w formie pisemnej. Ważny jest termin podjęcia uchwały, gdyż nie może zostać podpisana umowa z wykonawcą z uwagi na niewystarczające środki, jakie zostały zaplanowane na to zadanie. Mogą one zostać zwiększone tylko poprzez dokonanie zmian w budżecie na rok 2004.

Zmiany te polegają na przesunięciu środków z uprzednio zaplanowanych zadań:

1). Remont dachu Ratusza 120 000 zł. - środki zaplanowane na to zadanie w wysokości 150 000 zł są niewystarczające na wykonanie remontu dachu na całej jego powierzchni. Pozostałe środki finansowe w wysokości 30 000 zł. wydatkowane będą na zapłatę za projekt i inne niezbędne opracowania;

2). Gimnazjum Nr 1, ul. Skalnicza  - 48 000 zł. Kwota ta przeznaczona była na dostosowanie pomieszczeń gospodarstwa pomocniczego przy tej placówce na sale lekcyjne. Z uwagi jednak na brak pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 oraz zmniejszającą się liczbę dzieci potrzeba taka nie istnieje. Zastanowić się należy nad sprywatyzowaniem tej części obiektu. W budżecie Gimnazjum Nr 1 pozostaje nadal kwota 50 000 zł na remont sali gimnastycznej, uruchomiona zostanie część rezerwy inwestycyjnej oświaty z 1% rezerwy MENiS w wysokości 90 000 zł.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – przedstawił wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji dotyczący zagwarantowania w budżecie roku 2005 środków finansowych na remont dachu i wieży Ratusza.

 

Pan Ryszard Piekarski – stwierdzając, że cieszy się z tego, że w Gimnazjum Nr 1 pozostawione zostały środki na wykonanie remontu sali gimnastycznej, zaproponował, by nie spieszyć się ze sprzedażą części tego obiektu.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – mając na uwadze zmniejszającą się liczbę dzieci, która w przyszłym roku zmniejszy się o 59 osób, wahał się, co zrobić z Gimnazjum Nr 1. Podjęta zostanie chyba decyzja, by podtrzymać istniejący stan. Pomieszczenia w Gimnazjum Nr 1 są od roku nie wykorzystane. Można wstrzymać się jeszcze z decyzją o sprzedaży niewykorzystanych pomieszczeń w tej placówce, ale malejąca liczba dzieci wskazuje na to, że pomieszczenia te nie będą potrzebne.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań – przedstawił wartości brutto przetargu przeprowadzonego na wykonanie robót budowlanych i realizację dostaw wyposażenia na potrzeby Centrum Łużyckiego. Przetarg wygrała lubańska firma “Konsorcjum” za kwotę 365 000 EURO, firma Integer proponowała kwotę 503 000 EURO, natomiast wycena inwestorska Wydziału TI to 457 000 EURO. Zapłata  dokonywana będzie transzami, po wykonaniu określonych prac. Do czasu zakończenia inwestycji pozostało niewiele czasu.

 

Pan Zenon Piwoni – nie podważając zasadności dokończenia tej inwestycji, zwrócił się z zapytaniem, co będzie dalej z tym obiektem, kto będzie nim zarządzał, jaki będzie roczny koszt jego utrzymania i jak wyglądało będzie zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu?

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań - roczny koszt utrzymania pasażu to 80 000 zł.

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – w kosztach utrzymania obiektu będą musieli partycypować wszyscy właściciele , będzie odbywało się to na zasadzie podpisanych umów. Obiektem może zarządzać miasto lub może odbywać się to na przykładzie zarządzania przez  wspólnotę. W chwili obecnej  nie może powiedzieć kto będzie zarządcą. Propozycje rozwiązań przedstawione zostaną we wrześniu.

 

Pan Marian Kwolik – Przewodniczący Rady Miasta – czy każdy  współużytkownik  będzie ponosił takie same koszty partycypacji w kosztach utrzymania, czy będzie związane to np. z kubaturą, czy  czasem otwarcia  lokali?

 

Pan Konrad Rowiński – Burmistrz Miasta Lubań – znaleźć należy takie rozwiązanie, które zostanie zaakceptowane przez wszystkich. Najbardziej racjonalnym byłoby ponoszenie kosztów w zależności od zajmowanej kubatury, ale nad tym należy się zastanowić. Rozwiązania przedstawione zostaną w terminie późniejszym.

 

Pan Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Miasta Lubań -  nie ma środków finansowych na całe zagospodarowanie terenu wokół Tretu, wykonane zostaną nawierzchnie jezdni i chodników, oświetlenie uliczne. Na gotowo wykonany zostanie tylko łącznik od ul. Brackiej. Pozostały teren do krawężników zostanie uporządkowany. Nie wiadomo jednak, czy uporządkowany zostanie teren od strony Ratuszowej, który sprzedany został osobie fizycznej. Osoba ta zapewnie, że w najbliższym czasie rozpocznie na nim budowę, ale są co do tego wątpliwości.

 

Pan Marian Kwolik - Przewodniczący Rady Miasta – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004.

 

Uchwałę podjęto większością głosów – przy 17 za i 3 wstrzymujących się.

 

Pan Marian Kwolik odczytał  pismo informujące o złożeniu rezygnacji z członkostwa w Klubie Radnych SLD - UP przez  pana Krzysztofa Jaworskiego.

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady Miasta ogłosił zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miasta Lubań.

 

 

Sekretarz obrad Zygmunt Duziak

 

 

prot. JMT


Informację wytworzył: Urszula Marzec, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Urszula Marzec, Data wprowadzenia: 2006-10-31 08:46:48, Zatwierdził do publikacji: Urszula Marzec, Data publikacji 2006-10-31 08:47:36, Ostatnia zmiana: 2006-10-31 08:47:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2509