Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6080865
od 03 lutego 2006
Miasto Lubań » Wybory Samorządowe » Rok 2006

Artykuły
  U C H W A Ł A Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu z dnia 13 listopada 2006 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Lubań w dniu 26 listopada 2006 r.
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o podziale miasta na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miasta Lubań
  Miejska Komisja Wyborcza w Lubaniu
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych.
  Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Miasta Lubań w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Lubań w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
  Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Lubań zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Lubań zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Lubań zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
  Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu w sprawie odwołania ze składu komisji wyborczej członka obwodowej komisji wyborczej
  Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w obwieszczeniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu z dnia 24 października 2006 roku o zarejestrowanych listach kandydatów
  Uchwała Nr 6 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu w sprawie skreślenia z listy kandydatów na radnych do Rady Miasta Lubań w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku
  Uchwała Nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lubaniu w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów nazwiska kandydata i unieważnienia rejestracji listy
  Obwieszczenie Miejska Komisja Wyborcza w Lubaniu z dnia 10 listopada 2006 roku