Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968760
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » sierpień nr 92 - 106

Artykuły
  Zarządzenie Nr 92/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
  Zarządzenie Nr 93/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.09.2004r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.
  Zarządzenie Nr 94/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 95/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 96/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2006r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 97/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 14 września 2006 roku, pierwsze przetargi ustne nieograniczony na zbycie lokali wykorzystywanych na cele inne niż...
  Zarządzenie Nr 98/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 14 września 2006 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu wykorzystywanego na cele inne niż...
  Zarządzenie nr 99/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 sierpnia 2006 r.w sprawie : powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek powodzi na terenie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 100/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie nr 101/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 sierpnia 2006 roku W sprawie:wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Międzynarodowego Zlotu Samochodów I Motocykli Amerykańskich USA SHOW 2006
  Zarządzenie Nr 102/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2006r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 103/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2006r. W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań , przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania...
  Zarządzenie Nr 104/06 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie nr 105/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok
  Zarządzenie nr 106/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2006 roku