Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968673
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » Sesja XLVIII z 27 czerwca (Uchwały od Nr 360 do Nr 375)

Artykuły
  Uchwała Nr XLVIII/360/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2006 roku.
  Uchwała Nr XLVIII/361/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2006 roku.
  Uchwała Nr XLVIII/362/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
  Uchwała Nr XLVIII/363/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr XLVIII/364/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Uchwała Nr XLVIII/365/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2006 rok
  Uchwała Nr XLVIII/366/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań
  Uchwała Nr XLVIII/367/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Miasta Lubań
  Uchwała Nr XLVIII/368/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Uchwała Nr XLVIII/369/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
  Uchwała Nr XLVIII/370/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu
  Uchwała Nr XLVIII/371/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słowackiego 11 w Lubaniu na panią Mirosławę Markiewicz - Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 2 w Lubaniu
  Uchwała Nr XVLIII/372/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie skargi pani Henryki Pieciukiewicz na panią Bogusławę Wiśniewską - Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Lubaniu
  Uchwała Nr XLVIII/373/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie skargi pana Zbigniewa Szczepańskiego na panią Bogusławę Wiśniewską - Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Lubaniu
  Uchwała Nr XLVIII/374/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/98/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości punktu dla wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników
  Uchwała Nr XLVIII/375/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin