Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056906
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » lipiec nr 77 - 91

Artykuły
  Zarządzenie Nr 77/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania
  Zarządzenie Nr 78/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań 30,3% udziału w nieruchomości zabudowanej od Łużyckiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 79/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 80/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 2 sierpnia 2006 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 81/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego 29
  Zarządzenie Nr 82/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 202/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 stycznia 2005 roku
  Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy
  Zarządzenie Nr 84/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 11 sierpnia 2006 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 85/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 86/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia składu Komisji dokonującej przetargu ustnego ograniczonego w dniu 19 września 2006 roku, na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
  Zarządzenie Nr 87/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
  Zarządzenie Nr 88 /2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wniesienia aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1a
  Zarządzenie Nr 89/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
  Zarządzenie Nr 90/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Lubań na 2007 rok
  Zarządzenie Nr 91/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok