Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5959453
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » czerwiec nr 55 - 76

Artykuły
  Zarzadzenie Nr 55/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 56/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 57/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 58/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 59/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 60/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 61/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 62/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2003 z 25 lutego 2003 roku w sprawie planu kont dla budżetu miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera
  Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2003 z 25 lutego 2003 roku w sprawie planu kont dla budżetu miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera
  Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań Nr 2/2005 z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia procesów operacyjnych i procedur systemowych w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na Kamiennej Górze z okazji obchodów Dni Lubania „Lawa 2006”
  Zarządzenie Nr 67/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych
  Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 69/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta Lubań Polityki Bezpieczeństwa
  Zarządzenie Nr 70/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej za rok .....dyrektorom jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawna
  Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości zabudowanej od Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Polskich Kolei Państwowych S.A. Zakład we Wrocławiu
  Zarządzenie Nr 72/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań
  Zarządzenie Nr 73/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu , na zbycie nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Esperantystów
  Zarządzenie Nr 74/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2006 z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej
  Zarządzenie Nr 75/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok.
  Zarządzenie Nr 76/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 4 lipca 2006 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań