Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5964858
od 03 lutego 2006
Budżet Miasta Lubań » Rok 2006 » Uchwała budżetowa na rok 2006 obrazek Wersja do druku

Budżet Miasta Lubań na rok 2006

Na podstawie Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku został uchwalony budżet miasta Lubań na rok 2006.

 

1. Uchwala się dochody budżetu miasta w wysokości                              38 089 959 zł

2. Uchwala się wydatki budżetu miasta w wysokości                               39 555 874 zł

z tego:

1) Wydatki majątkowe                                                                         07 100 973 zł

2) Wydatki bieżące                                                                              32 454 901 zł

 

Uchwała Nr XLII/313/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2006 rok zmieniła treść Uchwały budżetowej:

-         W § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku dochody z podatków i opłat zmienia się kwotę 8 527 668 zł na kwotę 8 561 668 zł.

-         W § 1 ust. 1 pkt 4 Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku pozostałe dochody własne zmienia się kwotę 1 186 362 zł na kwotę 1 152 362 zł.

-         W § 5 ust.1 pkt 1 ppkt 1 Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku przychody zmienia się kwotę 7 825 984 zł na kwotę 8 108 984 zł

-         W § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt 2 Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku wydatki zmienia się kwotę 7 825 984 zł na kwotę 8 108 984 zł

-         W załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kolumnie plan na 2006 rok zmienia się kwotę 340 000 zł na kwotę 313 000 zł, oraz w kolumnie zadania własne zmienia się kwotę 340 000 zł na kwotę 313 000 zł.

-         Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

-         Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XLI/311/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku Plan Finansowy na 2006 rok Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

Zobacz także
  Uchwała Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań W sprawie:uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2006 rok
  Uchwała Nr XLII/313/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/311/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2006 rok

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-12 08:15:47, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-12 08:18:08, Ostatnia zmiana: 2006-06-12 08:18:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3169