Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966608
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Urząd Stanu Cywilnego » Sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie ich treści obrazek Wersja do druku

Sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie ich treści

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może sprostować w akcie stanu cywilnego oczywisty błąd pisarski.

 

Podstawą sprostowania błędów są przede wszystkim akty stanu cywil­nego. Obowiązuje zasada, że:

1.       podstawą sprostowania aktu urodzenia jest odpis zupełny aktu mał­żeństwa rodziców, a w przypadku dziecka nie pochodzącego z małżeń­stwa - odpis zupełny aktu urodzenia matki dziecka lub ojca,

2.       podstawą sprostowania aktu małżeństwa są odpisy zu­pełne aktów urodzeń małżonków,

3.       podstawą sprostowania aktu zgonu jest odpis zupełny aktu małżeństwa lub urodzenia w zależności od tego czy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.

 

Wniosek o sprostowanie aktu składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym znajduje się akt podlegający sprostowaniu.

 

Termin załatwienia sprawy niezwłocznie w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w terminie 1 miesiąca

 

Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

1.       wniosek/podanie o sprostowanie aktu stanu cywilnego

2.       odpis zupełny właściwego aktu stanu cywilnego

 

Opłaty skarbowe

-         decyzja prostująca akt – 39 zł

 

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych, które powinny być w nim zawarte, podlega uzupełnieniu. Przy uzupełnianiu aktów stanu cywilnego obowiązuje zasada stosowana przy sprostowaniu aktów.

 

Termin załatwienia sprawy niezwłocznie w formie decyzji administracyjnej, nie później niż w terminie 1 miesiąca

 

Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

1.       wniosek o uzupełnienie aktu

2.       odpis zupełny właściwego aktu stanu cywilnego

 

Opłaty skarbowe

-         decyzja prostująca akt – 39 zł

Informację przygotowała
Wiesława Pogorzelec


Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-11 09:34:54, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-11 09:35:30, Ostatnia zmiana: 2007-02-07 10:27:04, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3185