Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054467
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Urząd Stanu Cywilnego » Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą obrazek Wersja do druku

Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Obywatel polski zamierzający zawrzeć związek małżeński za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

Zaświadczenie wydaje Urząd Stanu Cywilnego miejsca stałego zamiesz­kania wnioskodawcy.

Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca stałe go pobytu w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca za­mieszkania w Polsce albo wyjechał z kraju przed ukończeniem 16 roku życia i na stałe przebywa za granicą, zaświadczenie, o którym mowa wyżej wydaje konsul. Osoba, która czasowo przebywa za granicą może złożyć wniosek o wyda­nie zaświadczenia za pośrednictwem konsula.

 

Dokumenty niezbędnie do uzyskania zaświadczenia:

1.       wniosek o wydanie zaświadczenia (załącznik)

2.       zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (złożone osobiście przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju lub konsulem za granicą)

3.       odpis skrócony aktu urodzenia

4.       odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osoby rozwiedzionej)

5.       odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (w przypadku wdowca /wdowy)

6.       dowód osobisty

 

Opłaty skarbowe

-         zaświadczenie – 38 zł

 

Ważność zaświadczenia 3 miesiące.

 

Termin załatwienia sprawy niezwłocznie (na następny dzień po złożeniu dokumentów)

Informację przygotowała
Wiesława Pogorzelec

Załączone dokumenty
  Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za graniczą (36kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności przwnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (29kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-09 15:12:00, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-09 15:13:10, Ostatnia zmiana: 2007-02-07 10:15:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2748