Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968743
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Wydział Rozwoju Miasta » Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych obrazek Wersja do druku

Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek przedsiębiorcy posiadającego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wniosek powinien zawierać:

1)      oznaczenie rodzaju zezwolenia,

2)      oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

3)      numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

4)      przedmiot działalności gospodarczej,

5)      adres składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Rozwoju Miasta, przybudówka – parter, tel. (0 75) 646 44 29

 

Termin załatwienia sprawy do 14 dni

 

Zezwolenia wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 48, poz. 1107 z późn.zm.).

 

Opłaty
-    nie podlega opłacie skarbowej
        

-         Przy odbiorze zezwolenia wniesienie opłaty na rachunek Urzędu Miasta Lubań w BGŻ S.A. Filia Lubań, ul. 7 Dywizji 14, Nr konta 37 2030 0045 1110 0000 0082 4230

-         43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-         43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-         175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Uwaga!

Zezwolenia wydaje się na okres do 2 dni.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna

1) Art. 18 (1) ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

informację przygotowała
Anna Przytulska

Informację wytworzył: Ryszard Skowron, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Ryszard Skowron, Data wprowadzenia: 2006-06-09 14:45:13, Zatwierdził do publikacji: Ryszard Skowron, Data publikacji 2006-06-09 14:46:09, Ostatnia zmiana: 2007-05-22 11:27:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2611