Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056828
od 03 lutego 2006
Urząd Miasta Lubań » Załatwianie Spraw » Urząd Stanu Cywilnego

Kategorie
  Zgłoszenie urodzenia dziecka (1)
  Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej (1)
  Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca (1)
  Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej (1)
  Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (1)
  Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (1)
  Zgłoszenie zgonu (1)
  Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego (1)
  Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (1)
  Sprostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie ich treści (1)