Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5969010
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » Sesja XLVI z 30 maja (Uchwały od Nr 336 do Nr 356)

Artykuły
  Uchwała Nr XLVI/336/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/337/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/338/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/339/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/340/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/341/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/342/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/343/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/344/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/345/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/346/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/347/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/348/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/349/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: przyznania medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”
  Uchwała Nr XLVI/350/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/202/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr XLVI/351/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań
  Uchwała Nr XLVI/352/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany Uchwały Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia...
  Uchwała Nr XLVI/353/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/308/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii...
  Uchwała Nr XLVI/354/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmian w statucie Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu
  Uchwała Nr XLVI/355/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2006 rok
  Uchwała Nr XLVI/356/2006 Rady Miasta Lubań w sprawie: partycypowania w kosztach zakupu samochodu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu