Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968644
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » styczeń nr 1 - 9

Artykuły
  Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Lubaniu na rok 2006
  Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wprowadzenia rozszerzenia w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych stosowanego w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2006 rok
  Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Lubań W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubań na 2006 rok
  Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Miasta Lubań W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO na wykonywanie..
  Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Miasta Lubań W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 8/2006 Burmistrza Miasta Lubań W sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu - Rynek-Sukiennice 38, nieruchomości, zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Lubaniu przy ulicy..
  Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Miasta Lubań W sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów...