Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968780
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » marzec nr 23 - 35

Artykuły
  Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
  Zarządzenie Nr 24/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie prawa pierwokupu
  Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu Plac Lompy i powołania komisji
  Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok
  Zarządzenie Nr 27/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych
  Zarządzenie Nr 28/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie udzielenia bonifikaty w opłatach rocznych za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste
  Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 30/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na polepszenie warunków
  Zarządzenie Nr 31/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
  Zarządzenie Nr 32/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 28 marca 2006 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym
  Zarządzenie Nr 33/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 34/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubań i gminy Siekierczyn”
  Zarządzenie Nr 35/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok