Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5884551
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2006 » maj nr 44 -54

Artykuły
  Zarządzenie Nr 44/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych
  Zarządzenie Nr 45/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 9 maja 2006 roku, na zbycie nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego
  Zarządzenie Nr 46/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu Parafialnego zorganizowanego w ramach integracji środowiska lubańskiego
  Zarządzenie Nr 47/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
  Zarządzenie Nr 48/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 49/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 50/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 51/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie i instalacji serwera w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 52/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia dnia wolnego
  Zarządzenie Nr 53/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu Parafialnego z okazji Dnia Matki i Dziecka
  Zarzadzenie Nr 54/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok