Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968769
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » styczeń nr 1 - 18

Artykuły
  Zarządzenie Nr 1/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie przyjęcia Księgi Jakości i Polityki Jakości w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 2/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie przyjęcia procesów operacyjnych i procedur systemowych w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 3/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 4/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 5/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie przyjęcia wzoru ankiety oceniającej poziom pracy pracowników Urzędu Miasta Lubań oraz ankiety dotyczącej oceny pracy Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 6/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie prawa pierwokupu
  Zarządzenie Nr 7/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej
  Zarządzenie Nr 8/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11 lutego 2005 roku, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, położonych w Lubaniu przy...
  Zarządzenie Nr 9/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany tabeli normach przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 12/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2005 rok
  Zarządzenie Nr 13/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Lubań na 2005 rok
  Zarządzenie Nr 14/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 16/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  Zarządzenie Nr 17/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów...
  Zarządzenie Nr 18/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki