Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6054299
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » marzec nr 35 - 52

Artykuły
  Zarządzenie Nr 35/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wniesienia aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1a następujących środków trwałych:
  Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
  Zarządzenie Nr 37/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 38/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 39/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem Miasta Lubań a Gospodarstwem Pomocniczym Urzędu Miasta Agencja Rozwoju Miasta w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
  Zarządzenie Nr 41/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert
  Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego
  Zarządzenie Nr 43/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19 kwietnia 2005 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu przy...
  Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasob
  Zarządzenie Nr 45/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
  Zarządzenie Nr 46/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Zarządzenie Nr 47/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej 16 (Obręb III, AM 3, działka Nr 87 o powierzchni 103 m2), nieruchomości...
  Zarządzenie Nr 48/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego
  ZARZĄDZENIE Nr 49a/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 marzec 2005 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych .
  Zarządzenie Nr 49/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie prawa pierwokupu
  Zarządzenie nr 50/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie: odmowy umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych
  Zarządzenie Nr 51/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok
  Zarządzenie Nr 52/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok