Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961782
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » czerwiec nr 92 - 122

Artykuły
  Zarządzenie Nr 92/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 93/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczo
  Zarządzenie Nr 94/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 8 lipca 2005 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
  Zarządzenie nr 95/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2005 roku w sprawie:zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok.
  Zarządzenie Nr 96/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
  Zarządzenie Nr 97/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 12 lipca 2005 roku na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 3 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań...
  Zarządzenie Nr 98/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 99/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonującej przetargu ustnego ograniczonego w dniu 14 lipca 2005 roku, na zbycie nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
  Zarządzenie Nr 100/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań ,przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieogranic
  Zarządzenie Nr 101/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowani
  Zarządzenie Nr 102/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
  Zarządzenie nr 103/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie:prawa pierwokupu
  Zarządzenie Nr 104/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  Zarządzenie Nr 105/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna (Obręb I, AM 10, działka Nr 11/9 o powierzchni 1264 m
  Zarządzenie Nr 106/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 107/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 108/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie:ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 14 lipca 2005 roku na zbycie pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji na lokale miesz
  Zarządzenie Nr 109/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego
  Zarządzenie Nr 110/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 111/2005Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 112/2005 Burmistrza Miasta Luba w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowani
  Zarządzenie Nr 113/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
  Zarządzenie nr 114/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia, stanowiącej własności Gminy MIejskiej Lubań
  ZARZĄDZENIE Nr 115/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  ZARZĄDZENIE Nr 116/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych .
  ZARZĄDZENIE Nr 117 /05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych .
  ZARZĄDZENIE Nr 118/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  Zarządzenie Nr 119/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 120/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 121/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 122/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok