Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968626
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » lipiec nr 123 - 130

Artykuły
  Zarządzenie Nr 130/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Lubań na 2006 rok
  Zarządzenie Nr 129/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 128/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego
  Zarządzenie Nr 127/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
  Zarządzenie Nr 126/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegające-go na zorganizowaniu i prowadzeniu klubu integracji społecznej
  Zarządzenie Nr 125/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 124A/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie prawa pierwokupu
  ZARZĄDZENIE NR 124 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 04 lipca 2005 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej współużytkowników wieczystych.
  Zarządzenie Nr 123/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczone do sprzedaży