Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968694
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » październik nr 151 - 172

Artykuły
  Zarządzenie Nr 151/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie prawa pierwokupu
  ZARZĄDZENIE Nr. 152 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 05 października 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  Zarzadzenie Nr 153/2005 Burmistrza Miasta Luban w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonujacej przetargu ustnego ograniczonego w dniu 18 pazdziernika 2005 roku, na zbycie nieruchomosci gruntowych z przeznaczeniem pod budowę garaży
  ZARZĄDZENIE Nr 154/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 05 października 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  ZARZĄDZENIE Nr 155/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 05 października 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych .
  ZARZĄDZENIE Nr 156./05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 05 października 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  Zarządzenie Nr 157 /05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 05 października 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych .
  ZARZĄDZENIE Nr 158 /05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 05 października 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  Zarzadzenie Nr 159/2005 Burmistrza Miasta Luban w sprawie: podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy na rzecz jej współuzytkowników wieczystych
  Zarządzenie Nr 160/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań Nr 5/2005 z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia wzoru ankiety oceniającej poziom pracy pracowników Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 161/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań Nr 2/2005 z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia procesów operacyjnych i procedur systemowych w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarzadzenie Nr 162/2005 Burmistrza Miasta Luban w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzajacej w dniu 25 pazdziernika 2005 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomosci gruntowej zabudowanej zespołem budynków
  Zarządzenie nr 163/2005 Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 25 października 2005 r, trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 , stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań .......
  Zarządzenie Nr 164/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Księgi Jakości i Polityki Jakości w Urzędzie Miasta
  Zarządzenie Nr 165/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia dnia wolnego
  Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 167/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarzadzenie Nr 168/2005 Burmistrza Miasta Luban w sprawie: ustalenia składu komisji dokonujacej kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 15 listopada 2005 roku, na zbycie nieruchomosci połozonej w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego
  Zarządzenie Nr 169/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowrj
  Zarządzenie Nr 170/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: prawa pierwokupu
  Zarządzenie Nr 171/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej kolejnego III przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 29 listopada 2005 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
  Zarządzenie Nr 172/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok