Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056513
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2005 » listopad nr 173 - 193

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 173/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 02 listopada 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  ZARZĄDZENIE Nr 174/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 02 listopada 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  ZARZĄDZENIE Nr 175/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 02 listopada 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  ZARZĄDZENIE Nr 176/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 02 listopada 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  ZARZĄDZENIE NR 177/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 05 listopada 2005 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 178/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Lubań Sp. z o.o. udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Skalniczej 2
  Zarządzenie Nr 179/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urzędzie Miasta Lubań według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku
  Zarządzenie Nr 180/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowan
  Zarządzenie Nr 181/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 182/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania zespołu do opracowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubań
  ZARZĄDZENIE NR 183/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 10 listopad 2005r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej przeciwpowodziowego znajdującego się w magazynie OC Urzędu
  Zarządzenie Nr 184/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Lubań na 2006 rok
  Zarządzenie Nr 185/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 maja 2005 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej,
  ZARZĄDZENIE NR 186/05 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17 listopad 2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 187/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
  Zarządzenie Nr 188/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Lubaniu, stanowiących własność Gminy
  Zarządzenie Nr 189/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany umowy użyczenia Nr RGG-7224-2/2/2000 z dnia 3 kwietnia 2000 roku
  Zarządzenie Nr 190/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 191/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 192/2005 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 44/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości zabudowanych na
  Zarządzenie Nr 193/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok