Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968691
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » styczeń nr 1 - 17

Artykuły
  Zarządzenie Nr 1/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 2/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro
  Zarządzenie Nr 3/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 4/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczo
  Zarządzenie Nr 5/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 6/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 7/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 8/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 9/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 10/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 11/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 12/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wysokości stawek miesięcznych za wydzierżawianie w drodze bezprzetargowej gruntów komunalnych pod obiekty czasowe z przeznaczeniem na cele handlowe, usługowe, garazowe...
  Zarządzenie nr 13/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie:umorzenia kwoty 5.016 zł (słownie: pięć tysięcy szesnaście złotych) obciążającą p. Bożenę Major byłego kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 14/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem Miasta Lubań a Gospodarstwem Pomocniczym Urzędu Miasta "Hotel Pokoje Gościnne" w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 15/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie
  Zarządzenie Nr 16/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie
  Zarządzenie Nr 17/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej