Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966670
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » luty nr 18 - 36

Artykuły
  Zarządzenie Nr 18/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 19/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Lubaniu na rok 2004
  Zarządzenie Nr 20/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2000 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 24 stycznia 2000 w sprawie określenia sposobu rozliczania wykorzystania samochodu służbowego Urzędu Miasta Fiat Cinquecento
  Zarządzenie Nr 21/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących wła-sność Skarbu Państwa
  Zarządzenie Nr 22/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Zarządzenie Nr 23/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 24/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
  Zarządzenie Nr 25/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 26/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia składu osobowego Komitetu Organizacyjnego eta-pu 57 Wyścigu Pokoju w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 28/ 2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie
  Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 30/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego
  Zarządzenie Nr 31/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2004 rok
  Zarządzenie Nr 32/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Lubań na 2004 rok
  Zarządzenie Nr 33/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 34/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania
  Zarządzenie Nr 35/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie: powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. opracowania Wieloletniego Programu Wspierania Przedsiębiorczości
  Zarządzenie Nr 36/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. wdrażania systemu zarządzania ISO 9001: 2000 w Urzędzie Miasta Lubań.