Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056385
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » wrzesień 120 - 128

Artykuły
  Zarządzenie Nr 120/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zamiany nieruchomości
  Zarządzenie Nr 121/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 122/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  ZARZĄDZENIE NR 123/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i odsetek od czynszu za lokal użytkowy .
  Zarządzenie nr 124/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
  Zarządzenie Nr 126/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie instrukcji systemu ocen okresowych pracowników Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie nr 127 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
  ZARZĄDZENIE NR 128/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2004 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 7/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luban