Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968764
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » październik nr 129 - 146

Artykuły
  Zarządzenie Nr 129/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 130/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie prawa pierwokupu
  Zarządzenie Nr 131/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu
  ZARZĄDZENIE NR 132/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na badaniu poziomu cukru we krwi mieszkańcom Lubania oraz powołania Komisji
  ZARZĄDZENIE NR 133/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu mieszkańcom Lubania badań mammograficznych w 2004r.
  ZARZĄDZENIE NR 134/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu i prowadzeniu klubu integracji społecznej
  Zarządzenie Nr 135/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania "Wykonanie robót budowlanych i realizacja dostaw wyposażenia na potrzeby Centrum Łużyckiego w Lubaniu"
  ZARZĄDZENIE NR 136/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 października 2004 roku w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych
  ZARZĄDZENIE NR 137/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 października 2004 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  ZARZĄDZENIE NR 138/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 października 2004 roku w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  ZARZĄDZENIE NR 139/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 października 2004 roku w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie Nr 140/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia dnia wolnego
  Zarządzenie Nr 141/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: przydziału herbaty dla pracowników Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 142/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie umorzenia udziałów w Spółdzielni "Łużycki Rynek i Giełda Rolno-Towarowa" w likwidacji
  Zarządzenie Nr 143/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie : zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
  Zarządzenie Nr 144/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 145/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  ZARZĄDZENIE Nr 146/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08.11.2004r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC UM Lubań