Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966047
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » listopad nr 147 - 156

Artykuły
  Zarządzenie Nr 147/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 148/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Lubań na 2005 rok
  Zarządzenie Nr 149/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 150/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przezna-czonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 151/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograni-czonego w dniu 21 grudnia 2004 roku, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miej
  Zarządzenie Nr 152/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
  ZARZĄDZENIE NR 153/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 listopada 2004 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  ZARZĄDZENIE NR 154/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  ZARZĄDZENIE NR 155/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
  ZARZĄDZENIE NR 156/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.