Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5884541
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » grudzień nr 157 - 175

Artykuły
  Zarządzenie nr 157 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
  Zarządzenie Nr 158/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Agencji Rozwoju Miasta Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta, mającego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej 30 nieruc
  Zarządzenie Nr 159/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wyznaczenia koordynatorów ds. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszu Phare CBC Polska - Niemcy 2002
  Zarządzenie Nr 160/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej protokolarnego przekazania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Lubaniu przy ulicy RYNEK-TRET, na rzecz
  Zarządzenie Nr 161/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urząd Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 162/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 163/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 132/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku
  Zarządzenie Nr 164/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 133/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku
  Zarządzenie Nr 165/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 134/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku
  Zarządzenie Nr 166/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ustalenia dnia wolnego
  Zarządzenie Nr 167/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu, mającego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Różanej 2, nieruchomości niezabudowanej
  Zarządzenie Nr 168/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczo-nych do sprzedaży na rzecz ich współużytkowników wieczystych
  Zarządzenie nr 169 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
  Zarządzenie nr 170 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
  Zarządzenie Nr 171/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
  Zarządzenie nr 172 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
  Zarządzenie nr 173/2004 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia grup osób uprawnionych do korzystania z pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2005 roku.
  ZARZĄDZENIE NR 174/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Miejskiej Lubań w zakresie ewidencji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z budżetu Unii
  Zarządzenie Nr 175/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Urzędu Miasta Lubań na 2005 rok.