Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056900
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » luty nr 13 - 26

Artykuły
  Zarządzenie nr 26/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28.02.2003 r. w sprawie : ustalania stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
  ZARZĄDZENIE NR 25/2003 BURMISTRZA MIASTA LUBANIA z dnia 28.02.2003 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenia nr 24/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27.02.2005 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne
  Zarządzenie Nr 23/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia planu umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  Zarządzenie Nr 22/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: planu kont dla budżetu Miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera
  Zarządzenie nr 21/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.02.2003 r. w sprawie :rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 19/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie : instrukcji obiegu dokumentów kontroli dokumentów księgowych
  Zarządzenie Nr 18/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
  Zarządzenie nr 17/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.02.2003 r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie Nr 16/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie nr 15/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4.02.2003 w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 14/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04.02.2003 r. w sprawie: umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.