Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966024
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » marzec nr 27 - 46

Artykuły
  Zarządzenie Nr 46/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubań za 2002 rok
  Zarządzenie nr 45/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 marca 2003 r, w sprawie :umorzenia i rozłożenia na raty czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 44/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie:umorzenia i rozłożenia na raty czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 43/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie:zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003.
  Zarządzenie nr 42/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 marca 2003 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie Nr 41/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
  Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne
  Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego
  Zarządzenie nr 35/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie:podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na polepszenie warunków już posiadanej działki.
  Zarządzenie nr 34/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 33/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 marca 2003 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 32/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie: umorzenia oraz odpracowania zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 31/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 30/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7.03.2003 r. w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem le-galności, gospodarności i celowości
  Zarządzenie Nr 28/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
  Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zasad i trybu składania informacji o zobowiązaniach Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań