Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966014
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » maj nr 67 - 84

Artykuły
  Zarządzenie Nr 67/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Reagowania
  Zarządzenie Nr 68/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na bankową obsługę budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych
  Zarządzenie Nr 69/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu i cofaniu ulg, sposobu kontroli i przestrzegania warunków udzielania ulg w podatku od nieruchomości
  Zarządzenie nr 70/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7maja 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
  Zarządzenie Nr 71/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia szczegółowego trybu postępowania przy sporządzaniu wykazu podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opł
  Zarządzenie Nr 72/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na imprezie z okazji obchodów Dni Lubania "Lawa 2003"
  Zarządzenie Nr 73/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 74/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na imprezie z okazji Festynu obchodów Dni Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubaniu
  Zarządzenie nr 75/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 76/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie Nr 77/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: ustalenia składników i wysokości ekwiwalentu za ubiór służbowy pracowników Urzędu Stanu Cywilnego
  Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 79/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania członków obwodowych komisji do spraw referen-dum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 7 - 8 czerwca 2003 roku
  Zarządzenie Nr 80/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Wrzosowej 1
  Zarządzenie Nr 81/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu , nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej
  Zarządzenie nr 82/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
  Zarządzenie Nr 83/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań
  Zarządzenie Nr 84/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: rozwiązania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Lubań