Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968690
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » czerwiec nr 85 - 116

Artykuły
  Zarządzenie nr 116/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania zespołu redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań oraz określenia procedury przygotowywania materiałów do Biuletynu.
  Zarządzenie nr115/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
  Zarządzenie nr 114/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Lubaniu Rynek Ratusz.
  Zarządzenie nr 113/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu Rynek Ratusz.
  Zarządzenie nr 112/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury ul. Kościuszki 4 w Lubaniu.
  Zarządzenie nr 111/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na polepszenie warun
  Zarządzenie nr 110/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.06.2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży z przeznaczeniem na polepszenie warunków zago
  Zarządzenie nr 109/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie :odmowy umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 108/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie nr 107/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie nr 106/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  Zarządzenie nr 105/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie :odmowy umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 104/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 czerwca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na spożywanie napojów alkoholowych na festynie Ku Czci Policjantów w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 103/2005 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie prawa pierwokupu
  Zarządzenie nr 102/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie: informacji pisemnej wykonania i przestrzegania zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań.
  Zarządzenie nr 101/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2003 r.w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 100/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 99/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie nr 98/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 czerwca 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej garażem, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy położonej przy ul. Dąbr
  Zarządzenie nr 96/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03.06.2003 r. w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego dis Przydziału Mieszkań
  Zarządzenie nr 95/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 94/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 93/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 92/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 91/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 90/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 89/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 88/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 87/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 86/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 85/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 czerwca 2003 roku w sprawie: umorzenia i rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.