Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966666
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » lipiec nr 117-130

Artykuły
  Zarządzenie nr 117/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  Zarządzenie nr 118/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie nr 119/2003Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lipca 2003 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
  Zarządzenie nr 120/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
  Zarządzenie nr 121/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 lipca 2003 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie nr 122/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 lipca 2003 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na po
  Zarządzenie nr 123/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 09 lipca 2003 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie nr 124/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 lipca 2003 roku. w sprawie: wysokości stawek miesięcznych czynszów za wynajem w drodze bezprzetargowej garaży, komórek i innych pomieszczeń gospodarczych stanowiących mienie komunalne.
  Zarządzenie nr 125/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie: ustalenia stawki za dzierżawienie gruntów komunalnych na cele rolnicze.
  Zarządzenie nr 126/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 lipca 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Zarządzenie nr 127/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawia: wyrażania zgody na spożywania napojów alkoholowych na stadionie kartingowym w Lubaniu
  Zarządzenie nr 128/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubania na rok 2003
  Zarządzenie nr 129/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych przez jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miasta Lubań na 2004 rok.
  Zarządzenie nr 130/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2003 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Lubań