Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056501
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » wrzesień nr 140 - 152

Artykuły
  Zarządzenie Nr 140/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących
  Zarządzenie Nr 141/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemców, położonych przy ul. Wojska Polskiego 4a w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 142/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu, położonych przy ul. Osiedle Fabryczna w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 143/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu , położonych przy ul. Różanej w Lubaniu
  Zarządzenie nr 144/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16.09.2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 145/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
  Zarządzenie nr 146/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2003 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 147/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieogranic
  Zarządzenie nr 148/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 września 2003 roku w sprawie: powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia po
  Zarządzenie Nr 149/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta Lu-bań
  Zarządzenie nr 150/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 września 2003 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieogranic
  Zarządzenie Nr 151/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. Lubań ul. Rynek - Sukiennice Nr 24, nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Słowackiego 16
  Zarządzenie nr 152/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2003 roku w sprawie:zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003