Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961865
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » listopad nr 169 - 189

Artykuły
  Zarządzenie Nr 169/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przezna-czonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 170/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 171 /2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówieni
  ZARZĄDZENIE Nr 172/2003 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie : łączenia i podziału lokali komunalnych.
  Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie Obrony Cywilnej Urzędu
  Zarządzenie Nr 174/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości nie zabudowanych, wchodzących w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych
  Zarządzenie Nr 175/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 176/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaniu oraz Gimnazjum Nr 2 w Lubaniu nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Mickiewicza 1
  Zarządzenie Nr 177/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: miesięcznych limitów kwotowych na przeprowadzanie rozmów telefonicznych przy użyciu służbowych telefonów komórkowych
  Zarządzenie Nr 178/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudo-wanej garażem przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy, położonej przy
  Zarządzenie Nr 179/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej
  Zarządzenie Nr 180/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna
  Zarządzenie Nr 181/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych zbycia w formie bezprzetargowej
  Zarządzenie Nr 182/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniej-szej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
  Zarządzenie Nr 183/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 184/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie ogłoszenia konkursu na kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Lubań Agencja Rozwoju Miasta w Lubaniu
  Zarządzenie 185/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
  Zarządzenie Nr 186/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Lubań Sp. z o.o. nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ulicy Słowackiego 16
  Zarządzenie nr 187/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2003
  Zarządzenie Nr 188/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 189/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.