Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056952
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » grudzień nr 190 - 201

Artykuły
  Zarządzenie Nr 190/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 191/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 192/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urząd Miasta Lubań
  Zarządzenie nr 193/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2003
  Zarządzenie Nr 194/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 195/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta Lubań Agencja Rozwoju Miasta
  Zarządzenie Nr 196/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Socjalnej działającej w Urzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie Nr 197/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO
  Zarządzenie Nr 198/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Miasta Lubań na 2004 rok
  Zarządzenie Nr 199/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
  Zarządzenie nr 200/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2003
  Zarządzenie Nr 201/2003 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Lubań