Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968820
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2002 » grudzień

Artykuły
  Zarządzenie Nr 6/2002 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Zarządzenie Nr 7/2002 Burmistrza Miasta Lubania w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu
  ZARZĄDZENIE NR 9/2002 BURMISTRZA MIASTA Z DNIA 6.12.200 w sprawie powołania zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego w U rzędzie Miasta Lubań
  Zarządzenie nr 10/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10.12.2002 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  ZARZĄDZENIE NR 11/2002 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanych , przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu, położonych przy ul. Polnej w Lubaniu
  Zarządzenie nr 12/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.12.2002 r. w sprawie: odmowy umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 13/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.12.2002 w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 14/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.12.2002 r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr15/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.12.2002 r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 16/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.12.2002 r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 17/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.12.2002 r. w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 18/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.12.2002 w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 19/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 grudnia 2002 roku W sprawie:wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań Regulaminu Organizacyjnego
  Zarządzenie nr 22/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31.12.2002 w sprawie :odpracowania zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie nr 23/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31.12.2002 r. w sprawie :odpracowania zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie Nr 24/2002 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie :odpracowania zaległego czynszu i opłat komunalnych.
  Zarządzenie Nr 25/2002 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie : przygotowania danych do układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2003 rok oraz harmonogramu dochodów i wydatków budżetu miasta Lubań na 2003 rok
  Zarządzenie Nr 26/2002 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubania Nr 15/2002 z dnia 10 lipca 2002 w sprawie ustalenia metod wyceny aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Lubani
  Zarządzenie Nr 27 /2002 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubania Nr 21/1998 z dnia 29 grudnia 1998 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych