Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966630
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » Sesja V z 28 stycznia

Artykuły
  Uchwała Nr V/36/2003 Rada Miasta Lubań w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Lubań
  Uchwała Nr V/37/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta lubań na I półrocze 2003 roku
  Uchwała Nr V/38/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2003 roku
  Uchwała Nr V/39/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubań
  Uchwała Nr V/40/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie:wyboru pełnomocnika reprezentującego Gminę Miejską Lubań w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu "Nysa"
  Uchwała Nr V/41/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/194/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19 września 2000 roku w sprawie ustalenia diet radnych Rady Miasta Lubań
  Uchwała Nr V/42/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej II instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
  Uchwała Nr V/43/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr L/367/97 Rady Miasta w Lubaniu z dnia 16 grudnia 1997 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Straż Miejska i innych Uchwał Rady Miasta Lubań
  Uchwała Nr V/44/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie Uchwały Nr X/66/95 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 22 stycznia 1995 roku w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego
  Uchwała Nr V/45/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/115/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 30 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubaniu oraz niektórych innych Uchwał
  Uchwała Nr V/46/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/256/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom
  Uchwała Nr V/47/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/347/2001 Rady Miasta Lubania z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/256/2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji
  Uchwała Nr V/48/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta Lubań przy zatrudnianiu dyrektorów miejskich instytucji kultury i sportu
  Uchwała Nr V/49/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/256/96 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu świadczeń na ekonomiczne usamodzielnienie
  Uchwała Nr V/50/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany Uchwały Nr XLIV/372/2002 Rady Miasta Lubania z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjów na terenie Gminy...
  Uchwała Nr V/51/2003 Rada Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/2002/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19 września 2000 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu
  Uchwała Nr V/52/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/201/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19 września 2000 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
  Uchwała Nr V/53/2003 Rady MIasta Lubań w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Uchwała Nr V/54/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie:określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierjących powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia po za miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży..
  Uchwała Nr V/55/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie:dostosowania Uchwał Rady Miasta Lubań do obowiązującego prawa
  Uchwała Nr V/56/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXXI/226/2001 Rady Miejskiej Lubania z dnia 18 kwietnia 2001 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu
  Uchwałą Nr V/57/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXXII/278/2001 Rady Miejskiej Lubania z dnia 29 maja 2001 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości niezabudowanych położonych w Lubaniu od PKS Sp. z o.o.
  Uchwała Nr V/58/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/370/2002 Rady Miasta Lubania z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w skład mienia komunalnego Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości niezabudowanych
  Uchwała Nr V/59/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/188/2000 Rady Miasta w Lubaniu z dnia 14 lipca 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego terenu usługowo-mieszkaniowego położonego w Lubaniu
  Uchwała Nr V/60/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/369/2002 Rady Miasta Lubań z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego
  Uchwała Nr V/61/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 30 lutego 1999 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
  Uchwała Nr V/62/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/328/97 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 30 czerwca 1997 roku w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarownia przestrzennego miasta Lubań
  Uchwała Nr V/63/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/198/92 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 2 lipca 1992 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarownia przestrzennego i rewaloryzacji Starego Miasta
  Uchwała Nr V/64/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/94 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 29 listopada 1994 roku w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
  Uchwała Nr V/65/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr V/14/88 Miejskiej Rady Narodowej w Lubaniu z dnia 15 grudnia 1988 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
  Uchwała Nr V/66/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
  Uchwała Nr V/67/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie:opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego
  Uchwała Nr V/68/2003 Rada Miasta Lubań w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz o rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi
  Uchwała Nr V/69/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
  Uchwała Nr V/70/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr X/77/99 z dnia 22 czerwca 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
  Uchwała Nr V/71/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr V/72/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/384/98 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej
  Uchwała Nr V/73/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/263/2001 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 18 kwietnia 2001 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego
  Uchwała Nr V/74/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/342/2001 z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wyskości dziennych stawek opłaty targowej