Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966625
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » Sesja VI z 25 lutego

Artykuły
  Uchwała Nr VI/75/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej pierwszej instancji orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych
  Uchwała Nr VI/76/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/296/96 z dnia 29 czerwca 1996 roku Rady Miejskiej w Lubaniu w sprawie ustalenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
  Uchwała Nr VI/77/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie dostosowania Uchwał Rady Miasta do obowiązujących przespisów prawa
  Uchwała Nr VI/78/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu
  Uchwała Nr VI/79/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Uchwała Nr VI/80/2003 Rady Miasta Lubań zmiany Uchwały XL/343/2001 Rady Miejskiej w Lubaniu z 27 listopada 2001 roku w sparwie ustalenia opłat administracyjnych
  Uchwała Nr VI/81/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta
  Uchwała Nr VI/82/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Lubań, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
  Uchwała Nr VI/83/2003 Rada Miasta Lubań ustalenia zasad i procedury ustalania stawek dotacji przedmiotowych dla gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocnicznych
  Uchwała Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr VI/85/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/186/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie założeń do planu energetycznego dla Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr VI/86/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie określenia miejsc i sposobu prowadzenia handlu poza targowiskiem miejskim
  Uchwała Nr VI/87/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/358/2001 z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
  Uchwała Nr VI/88/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/219/96 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 2 lipca 1996 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta „Lubań 2000 Plus”
  Uchwała Nr VI/89/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na lata 2003-2005
  Uchwała Nr VI/90/2003 Rada Miasta Lubań w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu
  Uchwała Nr VI/91/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zasad udzielania dopłat do czesnego dla nauczycieli dokształcających się zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań