Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961864
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » Sesja XIII z 30 września

Artykuły
  Uchwała Nr XII/124/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 rok.
  Uchwała Nr XII/125/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie Powołania Zespołu do przedstawienia opinii o głoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2004 - 2007
  Uchwała Nr XII/126/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/289/2001 z dnia 19 czerwca 2001 roku Rady Miasta Lubań w sprawie przekształcenia gospodarstw pomocniczych w Lubaniu i utworzenia zakładu budżetowego
  Uchwała Nr XII/127/2003 Rady Miasta Lubań nadania statutów Administracjom Budynków Komunalnych w Lubaniu.
  Uchwała Nr XII/128/2003 Rady Miasta Lubań przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań
  Uchwała Nr XII/129/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań
  Uchwała Nr XII/130/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań
  Uchwała Nr XII/131/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 z dnia 25 lutego 2003 roku Rady Miasta Lubań w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr XII/132/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie skargi pana Grzegorza Dąbrowskiego na działalność organu I instancji Burmistrza Miasta Lubań