Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5969032
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » Sesja XIV z 28 października

Artykuły
  Uchwała Nr XIII/133/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2004-2007
  Uchwała Nr XIII/134/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2004-2007
  Uchwała Nr XIII/135/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie odwołania i powołania z-cy Kierownika USC w Lubaniu
  Uchwała Nr XIII/136/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań
  Uchwała Nr XIII/137/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie ustalenie wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta Lubań
  Uchwała Nr XIII/138/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/226/96 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 10 września 1996 roku w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego
  Uchwała Nr XIII/139/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/22/2002 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia "Miejscowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lubaniu na rok 2003"
  Uchwała Nr XIII/140/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań ne rok 2003