Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966652
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2003 » Sesja XVI z 2 grudnia

Artykuły
  Uchwała Nr XIV/141/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie : podatku od posiadania psów.
  Uchwała Nr XIV/142/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta na rok podatkowy przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
  Uchwała Nr XIV/143/2003 Rady Miasta Luba w sprawie: podatku od nieruchomości.
  Uchwała Nr XIV/144/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie stawek podatku od środków transportowych
  Uchwała Nr XIV/145/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 5 w Lubaniu
  Uchwała Nr XIV/146/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Lubaniu.
  Uchwała Nr XIV/147/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany Uchwał Rady Miasta Lubań
  Uchwała Nr XIV/148/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/142/95 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 19.12.1995 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych w Lubaniu do wydawania decyzji administracyjnych.
  Uchwała Nr XIV/149/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 1 z siedzibą w Lubaniu przy ulicy Skalniczej 3
  Uchwała Nr XIV/150/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  Uchwała Nr XIV/151/2003 Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2003 rok.