Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5966094
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » Sesja XIX z 24 lutego

Artykuły
  Uchwała NR XIX/175/2004 z dnia 24.02.2004 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Lubaniu
  Uchwała Nr XIX/174/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie: zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miasta Lubań
  Uchwała Nr XIX/173/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
  Uchwała nr XIX/172/2004 z dn. 24.2.2004 W sprawie zmiany Uchwały Nr VI/84/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwała nr XIX/171/2004 z dn. 24.2.2004 W sprawie skargi pana Józefa Debieś na Burmistrza Miasta Lubań
  Uchwała Nr XIX/170/ 2004 z dnia 24 lutego 2004 rokuw sprawie: zmiany obwodu Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu
  Uchwała nr XIX/169/2004 z dn. 24.2.2004 roku W sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu
  Uchwała Nr XIX/168/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie: zmiany obwodu Gimnazjum Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskie-go w Lubaniu
  Uchwała nr XIX/167/2004 z dn. 24.2.2004 W sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubaniu
  Uchwała Nr XIX/166/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie: zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubaniu
  Uchwała nr XIX/165/2004 z dn. 24.2.2004 w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaniu
  Uchwała Nr XIX/164/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie: zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
  Uchwała Nr XIX/163/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie: obsadzenia wygasłego mandatu radnego z okręgu wyborczego nr 3 w Lubaniu z listy wyborczej nr 11- KWW OKW Lubań 2002 - utworzonej dla wy-boru Rady Miasta Lubań