Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


6056860
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » Sesja XXIII z 25 maja

Artykuły
  Uchwała nr XXIII/197/2004 z dn. 25.5.2004 W sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu RP w dniu 11 lipca 2004 roku
  Uchwała nr XXIII/196/2004 z dn. 25.5.2004 W sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu
  Uchwała Nr XXIII/195/2004 z dnia 25 maja 2004 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegóło-wych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
  Uchwała nr XXIII/194/2004 z dn. 25.5.2004 W sprawie uchylenia uchwały Nr X/107/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 27 maja 2003 roku
  Uchwała nr XXIII/193/2004 z dn. 25.5.2004 W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Uchwała nr XXIII/192/2004 z dn. 25.5.2004 W sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Uchwała nr XXIII/191/2004 z dn. 25.5.2004 W sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich
  Uchwała nr XXIII/190/2004 z dn. 25.5.2004 W sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publi
  Uchwała nr XXIII/189/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2004 rok.
  Uchwała Nr XXIII/188/2004 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie: skarg pana Józefa Debieś na Burmistrza Miasta Lubań