Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968606
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » Sesja XXIV z 29 czerwca

Artykuły
  Uchwała nr XXIV/206/2004 z dn. 29.6.2004 W sprawie skargi pani Jolanty Kazan na panią Beatę Jurak - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Uchwała nr XXIV/205/2004 z dn. 29.6.2004 W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/148/2000 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 25 stycznia 2000 w sprawie przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Lubania na lata 2000-2012"
  Uchwała Nr XXIV/204/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawa-nia i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
  Uchwała Nr XXIV/203/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Lubań z organi
  Uchwała nr XXIV/202/2004 z dn. 29.6.2004 W sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr XXIV/201/2004 z dnia 29.06.2004 w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/39/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Lubań
  Uchwała nr XXIV/200/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2004 rok.
  Uchwała Nr XXIV/199/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2004 roku
  Uchwała nr XXIV/198/2004 z dn. 29.6.2004 W sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2004 roku