Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5968943
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » Sesja XXVII z 26 października

Artykuły
  Uchwała nr XXVII/223/2004 z dn. 26.10.2004 W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków dla miasta Lubania i Gminy Siekierczyn.
  Uchwała nr XXVII/222/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 26 października 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2004 rok.
  Uchwała nr XXVII/221/2004 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  Uchwała Nr XXVII/220/2004 Rady Miasta Lubań w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań
  Uchwała Nr XXVII/219/2004 z dnia 26 października 2004 roku w sprawie: skargi pana Andrzeja Lepianki na panią Bogusławę Wiśniewski - Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Lubaniu
  Uchwała Nr XXVII/218/2004 z dnia 26.10.2004 roku w sprawie: skargi państwa Janiny i Alfreda Chojnackich na panią Teresę Chamier-Gliszczyńską - Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 3 w Lubaniu
  Uchwała nr XXVII/217/2004 z dn. 26.10.2004 W sprawie skargi pani Zofii Czaplińskiej na panią Jolantę Górską – Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu