Wyszukaj:
Urząd Miasta w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Miasto Lubań
•  Podstawy prawne i zakres działania
•  Informacja o mieniu komunalnym
•  Oferty Inwestycyjne
•  Rada Miasta Lubań
•  Władze Miasta Lubań
•  Jednostki Organizacyjne
•  Stowarzyszenia i Związki
•  Oświadczenia majątkowe
•  Wybory Samorządowe
•  Wybory Parlamentarne
•  Organizacje pozarządowe
•  Pomoc pobliczna
  Urząd Miasta Lubań
•  Wydziały Urzędu, Zakres Kompetencji
•  Statut Urzędu Miasta Lubań
•  Regulamin Urzędu Miasta Lubań
•  Struktura Organizacyjna Urzędu Miasta Lubań
•  System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lubań
•  Prowadzone Rejestry i Ewidencje
•  Kontrole
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
•  Załatwianie Spraw
•  Przetargi
•  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
•  Udostępnianie informacji publicznej
  Budżet Miasta Lubań
•  Rok 2008
•  Rok 2007
•  Rok 2006
  Prawo lokalne
•  Statut Miasta Lubań
•  Uchwały Rady Miasta Lubań
•  Zarzadzenia Burmistrza Miasta Lubań
•  Programy, strategie i opracowywania
  Informacje
•  Aktualności
•  Instrukcje obsługi
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Archiwum
Pomoc
Statystyki


5961746
od 03 lutego 2006
Prawo lokalne » Uchwały Rady Miasta Lubań » IV kadencja » Rok 2004 » Sesja XXX z 28 grudnia

Artykuły
  Uchwała Nr XXX /243/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: skargi Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ulicy Dąbrowskiego 31 na panią Bogusławę Wiśniewską - Kierownika Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w
  Uchwała Nr XXX/242/2004 z dnia 28 .12. 2004 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie z budżetu,Gminy Miejskiej Lubań dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty
  Uchwała Nr XXX/241/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/155/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla jednostek podległych Burmistrzowi Miasta Lubań
  Uchwała Nr XXX/240/2004 z dnia 28 12. 2004 roku w sprawie: "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu na 2005 rok"
  Uchwała Nr XXX/239/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/196/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 25 maja 2004
  Uchwała Nr XXX/238/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu
  Uchwała Nr XXX/236/ 2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Miasta Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  Uchwała nr XXX/237/2004 z dn. 28.12.2004 W sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
  Uchwała nr XXX/235/2004 z dn. 28.12.2004 W sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla jednostek podległych Burmistrzowi Miasta Lubań
  Uchwała Nr XXX/234/2004 z dnia 28.12.2004 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2005 roku
  Uchwała Nr XXX/233/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2005 roku
  Uchwała nr XXX/232/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2004 rok.
  Uchwała Nr XXX/231/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Lubań na 2005 rok